Firma PHU Andrzej Makarewicz, zrealizowała projekt z Działania 1.5 RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.

 

Tytuł projektu:

„Budowa budynku gastronomiczno- hotelowego w Terespolu”

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej i budowa silnej pozycji na rynku krajowym, poprzez wprowadzenie nowych i konkurencyjnych w skali kraju produktów turystycznych, dywersyfikację obecnej działalności firmy, wzrost zatrudnienia i promocję dziedzictwa i atrakcji Regionu w kraju i zagranicą.

 

Nazwa Beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Makarewicz

 

Numer projektu:

04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-039/10

 

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

 

PFR
Program regionalny